Onze planeet is de bron van al het leven. Daar wil Het Blauwe Huis dan ook goed voor zorgen. Met onze eigen kruidenteelt, op onze akkers in Ruinerwold, hebben we de kans om rechtstreeks bij te dragen aan een betere aarde. Het is ons ideaal om de bodem te verbeteren. Dat doen we met goed uitgedachte teeltplannen, een variëteit aan gewassen en biologische en biodynamische werkwijzen. Zo werken we aan een gezonde bodem waar toekomstige generaties de vruchten van blijven plukken.

Met diversiteit aan plantenrassen, verrijkt onze teelt het leven in de lucht en in de bodem en dragen we bij aan een gezond ecosysteem. Neem de Goudsbloem die de bij aantrekt, die ons op zijn beurt attendeert op het perfecte moment om bloemen te oogsten. Of het gewas winterrogge dat we ruim voor het eigenlijke moment van oogsten verhakselen en inwerken als voeding voor de bodem. Het voorkomt onkruid, levert een prachtige bodemstructuur op en voedt de bodem.

Met ons teeltplan zorgen we dat al onze gewassen rouleren op het land, waardoor de bodem telkens weer in andere voedingsstoffen voorziet en andere (groen)bemesting ontvangt. Een afgewogen teeltplan en goede voeding uit organische mest en compost maken biodynamische landbouw duurzaam.

‘Meer invloed op een gezond ecosysteem en een vruchtbare bodem’

Door de jaren heen heeft Het Blauwe Huis de landbewerkingsmethoden gemoderniseerd. Zo maakte de paardentractie de laatste jaren plaats voor uitgebreidere en modernere machines. Die mechanisatie maakt grootschaliger teelt mogelijk, zodat we meer mensen voorzien van kruiden die het leven verrijken, minder transport hoeven in te zetten voor producten van ver én meer invloed hebben op een gezond ecosysteem en een vruchtbare bodem. Bovendien geeft het ons tijd en ruimte voor het verbouwen van bijzondere kruidenplanten en het handmatig plukken van bloemen en kruiden.